ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

งานสัมมนาเรื่อง“โอกาสของธุรกิจรับฝากเก็บสินค้า ภายหลังการเปิดเสรี AEC”

08/Aug/2014
ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ เป็นวิทยากรอภิปรายเรื่อง "โอกาสของธุรกิจรับฝากเก็บสินค้าภายหลังการเปิดเสรี  AEC” ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

Back