ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

แจ้งเปิดการใช้งานหรือต่ออายุสมาชิก : สถาบันอาหาร อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

03/Jul/2014

ทางสถาบันอาหารฯ ได้ดำเนินการ เปิดการใช้งานหรือต่ออายุการใช้งาน ให้ท่านเรียบร้อยแล้ว
อายุการใช้งานสามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 3 ก.ค. 2558
 
http://www.nfi.or.th/_th/th/index.php
 

Back