ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

เชิญสัมมนาฟรี ! เรื่อง “เชื่อมั่นหรือหวั่นไหว ประเทศไทยในสายตานักลงทุน” (18 กรกฎาคม 2557)

18/Jul/2014

 
 
วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30 – 12.00 น.
ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด
 
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีกำหนดจัดสัมมนาเรื่อง "เชื่อมั่นหรือหวั่นไหว ประเทศไทยในสายตานักลงทุน” ภายใต้โครงการศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษา รวมถึงเพื่อรับฟังทัศนคติและข้อคิดเห็นของผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดตามกำหนดการ

สำนักงานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การสัมมนาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
 

Back