ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

แจ้งประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557

25/Jun/2014
เรียนเชิญท่านคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557 ในวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 21911 ชั้น 9 ตึกกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี

Back