ดาวน์โหลดจุลสารรายเดือน

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560


DEC 2017(1.03MB)

จุลสารรายเดือน "สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น" ปีที่ ๐๙ ฉบับที่ ๘๓ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

NOV 2017(1.05MB)

จุลสารรายเดือน "สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น" ปีที่ ๐๙ ฉบับที่ ๘๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

OCT 2017(1.07MB)

จุลสารรายเดือน "สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น" ปีที่ ๐๙ ฉบับที่ ๘๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

SEP 2017(1.06MB)

จุลสารรายเดือน "สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น" ปีที่ ๐๙ ฉบับที่ ๘๐ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

AUG 2017(1.24MB)

จุลสารรายเดือน "สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น" ปีที่ ๐๙ ฉบับที่ ๗๙ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

JUL 2017(0.87MB)

จุลสารรายเดือน "สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น" ปีที่ ๐๙ ฉบับที่ ๗๘ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

JUN 2017(0.87MB)

จุลสารรายเดือน "สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น" ปีที่ ๐๙ ฉบับที่ ๗๗ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

MAY 2017(1.02MB)

จุลสารรายเดือน "สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น" ปีที่ ๐๙ ฉบับที่ ๗๖ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

APR 2017(1.23MB)

จุลสารรายเดือน "สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น" ปีที่ ๐๙ ฉบับที่ ๗๕ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐

MAR 2017(1.11MB)

จุลสารรายเดือน "สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น" ปีที่ ๐๙ ฉบับที่ ๗๔ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

FEB 2017(1.28MB)

จุลสารรายเดือน "สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น" ปีที่ ๐๙ ฉบับที่ ๗๓ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

JAN 2017(1.08MB)

จุลสารรายเดือน "สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น" ปีที่ ๐๙ ฉบับที่ ๗๒ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐

DEC 2016(1.11MB)

จุลสารรายเดือน "สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น" ปีที่ ๐๘ ฉบับที่ ๗๑ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

NOV 2016(0.95MB)

จุลสารรายเดือน "สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น" ปีที่ ๐๘ ฉบับที่ ๗๐ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

OCT 2016(1.13MB)

จุลสารรายเดือน "สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น" ปีที่ ๐๘ ฉบับที่ ๖๙ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

SEP 2016(1.07MB)

จุลสารรายเดือน "สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น" ปีที่ ๐๘ ฉบับที่ ๖๘ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙

AUG 2016(1.12MB)

จุลสารรายเดือน "สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น" ปีที่ ๐๘ ฉบับที่ ๖๗ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

JULY 2016(1.29MB)

จุลสารรายเดือน "สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น" ปีที่ ๐๘ ฉบับที่ ๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

JUNE 2016(1.19MB)

จุลสารรายเดือน "สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น" ปีที่ ๐๘ ฉบับที่ ๖๕ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

MAY 2016(0.91MB)

จุลสารรายเดือน "สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น" ปีที่ ๐๘ ฉบับที่ ๖๔ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙