ข้อมูลสมาชิก

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

ทำเนียบสมาชิกสมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ประจำปี 2559
 
สมาชิกสามัญ 46 ราย และสมาชิกวิสามัญ 16 ราย
 
ลำดับที่ ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ
ประเภท
ชื่อ - สกุล
ที่ตั้งสำนักงาน
โทรศัพท์ / โทรสาร
Email Address
ส.001
บจก.ชัยนาวีห้องเย็น
ห้องเย็น
ดร.สุวันชัย  แสงสุขเอี่ยม
1258 ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. 034-820307-15      Fax. 034-422742        Mobile. 089-9182371
suwanchai.ss@gmail.com
ส.002
บจก.ซีทีไอ คลังสินค้า
คลัง
คุณสุกราน  รักพ่วง
36/14 ถ.วิภาวดีรังสิต          แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Tel. 02-9735152-7       Fax. 02-9735160     Mobile. 087-0625266
sugran.r@cti.co.th
ส.003
บจก.ตงฮั้วบัวใหญ่ (1994 )
ไซโล
คุณสุเทพ  วิโรจน์ไพสิฐ
44 หมู่.5 ถ.นิเวศรัตน์ ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
Tel. 044-292222          Fax. 044-461028      Mobile. 081-8780393
suthep@tonghuarice.com
ส.004
บจก.นิ่มซี่เส็งห้องเย็น
ห้องเย็น
คุณปิยะนุช  สัมฤทธิ์
368/2 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง          ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50000
Tel. 02-2816218           Fax. 02-2829458      Mobile. 081-4327822
piyanoot.s@nimtransport.com
ส.005
บจก. 11 วงจร เทรดดิ้ง แอนด์ โคลด์ สตอเรจ
ห้องเย็น
คุณจุฑารัตน์  จรัสภิญโญวงศ์
34 ซ.3 ถ.สงขลาพลาซ่า            ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา  90000
Tel. 074-326222           Fax. 074-322641      Mobile. 086-4883695
jutarat@wongjorn.com  info@wongjorn.com
ส.006
บจก.เชียงใหม่บูรพา          ห้องเย็นกรุ๊ป
ห้องเย็น
คุณมัลลิกา  แซ่ตั้ง
247 หมู่.2 ต.บ้านกลาง               อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  50120
Tel. 053-481142          Fax. 053-829230     Mobile. 082-9993697
burapagroup@yahoo.co.th
ส.007
บจก.สามารถโฟรเซ่นฟู้ด
ห้องเย็น
คุณศิริกุล  ธารีรัตนาวิบูลย์
43/3 หมู่.1 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86120
Tel. 077-522361-4       Fax. 077-522365     Mobile. 081-9683862
sirikul_sff@hotmail.com
ส.008
บจก.พศภพ 999
ห้องเย็น
คุณกิตติชัย  เตชะวสัญญู
9/9 หมู่.11 ถ.เทพกุญชร 2 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. 02-5295699         Fax. 02-5295688   Mobile. 081-4969696
ktecha999@gmail.com
ส.009
บจก.ซีวิค ฟู้ด อินดัสตรี
ห้องเย็น
คุณสุรกาญจน์  แสงสุขเอี่ยม
1264 ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. 034-423481-3     Fax. 037-423485   Mobile. 081-8897985
surakans@gmail.com
ส.010
บจก.อ่างทองคลังสินค้า
คลัง
คุณอร่าม  เชื้อหาญ
889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์    ชั้น 29 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel. 02-2100879-80    Fax. 02-2100878   Mobile. 081-9222819
chueharn@hotmail.comส.011
บจก.โรงสีไฟเทพนิมิตร
ไซโล
คุณสินสวัสดิ์  เตชวัฒนบำรุงกิจ
379 หมู่.1 ต.ท่าตะโก          อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์  60160
Tel. 056-249202         Fax. 056-360522   Mobile. 081-9610788
tapnimit888@hotmail.com
ส.012
บจก.โอเชียนนิค แคนเนอรี่
ห้องเย็น
คุณวิษณุ  ศิริคุรุรัตน์
233 หมู่.4 การนิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10250
Tel. 02-3240574        Fax. 02-3240575
occlcs@kingfisher.co.th
ส.013
บจก.ทรานส์โลจิสติกส์
คลัง
คุณสัญญวิทย์  เศรษฐโภคิน
33/9 หมู่.1 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
Tel. 02-7377374-5     Fax. 02-7377371   Mobile. 081-6584274
sunyawit_s@bwpt.co.th sunya33@hotmail.com
ส.014
บจก.ทรัพย์สถาพร            คลังสินค้า
คลัง
คุณสุชัย  สถาพร
68 ซ.สันติภาพ ถ.ทรัพย์        แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel. 02-2332145-7     Fax. 02-2366752   Mobile. 081-8266125
suchai@sathaporn.com
ส.015
บจก.เอ็น.เอ.ดี โคลด์         สตอเรจ
ห้องเย็น
คุณชุติพร  อธิเกียรติ
25/2 หมู่.4 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
Tel. 038-595941        Fax. 038-595720   Mobile. 089-7826905
achutiporn@gmail.com
ส.016
บจก.นครราชสีมาสิริโชคชัย
ไซโล
คุณวรกิตติ์  สิริจินดา
85-86 หมู่.5 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel. 044-212491-6      Fax. 044-212495   Mobile. 081-8236465
src_foods@hotmail.com
ส.017
บจก.ห้องเย็นสินภักดี
ห้องเย็น
คุณมานิตย์  กวีรัชต์
509 หมู่.3 ต.ตำมะลัง  อ.เมือง จ.สตูล 91000
Tel. 074-712069        Fax. 074-725283
sinpakdi@hotmail.com
ส.018
บจก. เอส เอส ที              คลังสินค้า
คลัง
คุณปัญญา  ซุ่นทรัพย์
71,71/1-9 หมู่.1 ซ.สุขสวัสดิ์ 49 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. 02-4634280-5           Fax. 02-4634287   Mobile. 081-8205861
panya@subsrithai.co.th
ส.019
บจก.ดับเบิ้ล วิง สปิริต เซอร์วิส
คลัง
คุณไพศาลศิลป์  ไชยพิเดช
163 อาคารไทยสมุทรประกันภัย ชั้น 15 ถ.สุริวงศ์ แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel. 02-2068223-4           Fax. 02-2374718   Mobile. 081-6404400
paisalsilp.c@th.nyklogistics.com
ส.020
บจก.โรงสีไฟสามัคคี         กิจธัญญา
ไซโล
คุณสุวิมล  พงศ์พิทยานันต์
45/3 หมู่ที่ 10 ถ.สุขประยูร         ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
Tel. 038-366063              Fax. 038-366064   Mobile. 081-3059775
pvimol@hotmail.com
ส.021
บจก.ตองแปดห้องเย็น
ห้องเย็น
คุณธนู  เอี่ยมสกุล
37 หมู่ที่ 11 ซ.ไอยรา 4/1 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. 02-9083839              Fax. 02-9083869   Mobile. 081-8650087
coldtorage888@hotmail.com
ส.022
หจก.คิงส์แครอท
ห้องเย็น
คุณกิตติวุฒิ  พัชรเศรณี
37/1 ซ.ไอยรา 5 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. 02-9082758-9           Fax. 02-9082709   Mobile. 081-9882083
pv_osk117@hotmail.com
ส.023
บจก.ศรีพิทักษ์ โฟรสเซนฟู้ดส์
ห้องเย็น
คุณครองทรัพย์  พูลพิพัฒน์
250 หมู่ที่ 6 ถ.ท้ายบ้าน             ต.ท้ายบ้าน  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Tel. 02-7035083-5           Fax. 02-7035087   Mobile. 081-9845522
sripitak_sff@hotmail.com
ส.024
บจก.เทพมณี โคลด์          สตอเรจ (มหาชัย)
ห้องเย็น
คุณวุฒิดนัย  สังข์ทอง
44/4 ซ.เจริญกรุง 69                ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา         เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel. 02-6750711-2           Fax. 02-6750713   Mobile. 081-3771176
pnt_group@ptngroup.com
ส.025
บจก.ซัคเซส อิมพอร์ต       เอ็กซพอร์ต
ห้องเย็น
คุณสนิตย์  โคตรนันท์
29/13 สะพานไอยรา12             ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. 02-9085688              Fax. 02-9085687   Mobile. 086-9112746
kulrisa-p@hotmail.com
ส.026
บจก.ไทยแม็กซ์ โคลด์      สโตร์เรจท์
ห้องเย็น
คุณกฤติน  วชิระมโนประเสริฐ
99/9 หมู่ที่ 4 ต.บางเสาธง  อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. 02-1817151-5           Fax. 02-1817159   Mobile. 081-5576665
kritin@thaimax.co.th
ส.027
บจก.อินเตอร์เฟรช
ห้องเย็น
คุณทวีศักดิ์  ขอทวีวัฒนา
44/35 หมู่ที่ 10 ถ.ไอยรา 1 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. 02-9084261              Fax. 02-9082662   Mobile. 089-7963804

ส.028
บจก.ไทคอน โลจิสติกส์     พาร์ค
คลัง
คุณปทาน  สมบูรณ์ศิลป์
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์       ชั้น 13/1 ห้อง 1308 ถ.สาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel. 02-6796565              Fax. 02-6796569

ส.029
บจก.ธีรชัยคลังสินค้า
คลัง
คุณพรเทพ  สุธีรชัย
239 หมู่ที่ 11 ซ.กำนันเจิม          ต.ในคลองบางปลากด               อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
Tel. 02-4258989              Fax. 02-4250707   Mobile. 081-9320185
pornthep@teerachai.co.th
ส.030
บจก.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟ    โลจิสติกส์
คลัง
คุณชวนินทร์  บัณฑิตกฤษดา
222 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel. 02-3795246-7           Fax. 02-3794249   Mobile. 081-8162563
charvanin@jwd-logistics.com
ส.031
บจก.ดีแอนด์ พี โคลด์       สตอเรจ
ห้องเย็น
คุณประภาศรี  วิชยศึกษ์
78/2 หมู่ที่ 2 ต.พิมพา               อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
Tel. 038-571870-1           Fax. 038-571872   Mobile. 081-9850033

ส.032
บจก.หนงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้องเย็น
คุณสมชาย  คำปัน  และ         คุณสิริชัย  ทองอินทร์
45/319 หมู่ที่ 10 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. 02-9083404             Fax. 02-9083400
siam_sct@hotmail.com
ส.033
บจก.บางกอกซีฟู้ด
ห้องเย็น
คุณนงนภัส  ครรชิตาวรกุล
66/8 หมู่ที่ 3 ถ.เอกชัย ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. 034-834452-4           Fax. 034-834425 Mobile. 081-3337845

ส.034
บจก.ซีทีเอ็กซ์ โฮลดิ้ง
ห้องเย็น
คุณสิทธิศักดิ์  ฉัตรอมรวงศ์
8 ถ.กาญจนาภิเษก                   แขวงบางบอน กรุงเทพฯ 10150
Tel. 02-8951761              Fax. 02-8951771
noble@cititex.co.th
ส.035
บจก.ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส
คลัง
คุณลัดดาภรณ์  วรานุกูลรักษ์
11/8-11/9 หมู่ที่ 9                   ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. 02-3372086-99         Fax. 02-7509776   Mobile. 084-3600358
laddaporn.w@hitachi-tst.com
ส.036
บจก.อินเตอร์เซีย
ห้องเย็น
คุณอมาพร  โคตระวีระ
48/10,48/28 หมู่ที่ 4 ถ.เอกชัย ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. 034-837787-30         Fax. 034-837731   Mobile. 081-6264030
eaksakhon@gmail.com
ส.037
บจก.ไทย แอ็กโกร           เอ็กซเชนจ์
ห้องเย็น
คุณโชคชัย  คลศรีชัย และ      คุณลือชา  พิศิษฐการ
31 หมู่ที่ 9 ถ.พหลโยธิน กม.42 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. 02-9084499              Fax. 02-9084914

ส.038
บจก.ปิติฟู้ดส์วังน้อย
ห้องเย็น
คุณอภิรดี  ศรีวัฒนา และ        คุณพิสิทธิ์  ศรีวัฒนา
85 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.สนับทึบ อ.วังน้อย                 จ.พระนครศรีอยุธยา  13170
Tel. 035-723431-6           Fax. 035-723440-1
apiradee36@gmail.com             tanui@pitifoods.com
ส.039
บจก.ทวีวงษ์โลจิสติกส์
ห้องเย็น
คุณกัลยา ถาวรทวีวงษ์
85/1 หมู่4 ต.นาหม่อม        อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
Tel. 074-216396-8     Fax. 074-216111
panwalai@thaveevong.co.th
ส.040
บจก.เอ็มเคห้องเย็น
ห้องเย็น
คุณเตชิต อมรปรีชาชัย
69/1 หมู่2 ต.นาดี อ.เมือง       จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. 034-432333-6     Fax. 034-432337,9
info@mkcoldstorage.co.th
ส.041
บจก.338 ธุรกิจ
ห้องเย็น
คุณพนิดา ปัญญวัฒนกิจ
33/10 หมู่11 ซ.ไอยรา5        ต.คลองสอง อ.คลองหลวง    จ.ปทุมธานี 12120
Tel. 02-9083366         Fax. 02-9083838      
panda338@live.com
ส.042
บจก.ที เอส คลังสินค้า
คลัง
คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์    คุณพงศ์ ชินธรรมมิตร
90 หมู่1 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. 02-1834567        Fax. 02-1834561
thaisugarterminal@gmail.com
ส.043
บจก.ทีพีเอส โคลด์
ห้องเย็น
คุณเทอดศักดิ์ ธารดำรงค์   คุณธีรวุฒิ จันทะยาสาคร
153,153/1-3 หมู่4 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Tel. 034-880323-25     Fax. 034-880329       
pla@tpscold.com
ส.044
บจก.บางกอกโคลด์สโตริจ เซอร์วิส
ห้องเย็น
คุณเคนจิ มิโยชิ                คุณสุวพร ศุภผล
1377 หมู่7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. 02-3835641-4     Fax. 02-3835645-6
suvaporn.s@th.kline.com
ส.045
บจก.สมิหลา โคลด์      สโตเรจ
ห้องเย็น
คุณวุฒิชัย วัตตธรรม         คุณนิธิกร บุญญามณี
188/8 หมู่1 ต.สทิงหม้อ     อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
Tel. 074-331989        Fax. 074-332838     
wuttichai@sif.co.th
ส.046
บจก.ไทยเอ็กซ์เซลฟู้ดส์
ห้องเย็น
คุณปววิทย์ ปวโรจน์กิจ        คุณบพิธ ปวโรจน์กิจ
92 หมู่15 ถ.กิ่งแก้ว ซ.กิ่งแก้ว21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. 02-3124673        Fax. 02-7501166
thaiex@hotmail.comว.001
บจก.อะกรีเวิลด์
ห้องเย็น
คุณปนัดดา โฆศิริมงคล
101/1 หมู่1 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
Tel. 035-287450        Fax. 035-287454
panutda@agriworld.co.th
ว.002
บจก.แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ
ห้องเย็น
คุณนลิน สมสวัสดิ์
27/4 หมู่7 ถ.เก้าเส็ง-จะนะ  ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 074-303999        Fax. 074-303909
personal_info1@pfp-pacific.com
ว.003
บจก.ที พี แปซิฟิค
ห้องเย็น
คุณทวี ปิยะพัฒนา
149/4 หมู่8 ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Tel. 055-295002-4       

ว.004
บจก.ซีเกรน เทคโนโลยี
ไซโล
คุณตระกูล จันทสาร
17/100 หมู่6 ซ.6/3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. 02-9010350-1        Fax. 02-9010373
info.cgrain@yahoo.com
ว.005
บจก.เอสเอสไอ เชฟเฟอร์ ซิสเต็มส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

คุณสราวุธ เล้าประเสริฐ
54 ห้องเลขที่ 3904-5 ชั้น9       บีบีลดิ้ง แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel. 02-2040205        Fax. 02-2040198
sarawut@ssi-schaefer.co.th
ว.006
บจก.คาเรล (ประเทศไทย)

คุณคมสันต์ ศรีพวาทกุล
444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชั้น18 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. 02-5135610        Fax. 02-5135611
komsan@carel.co.th
ว.007
บจก.เอเชียโลจิสติกส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์
คลัง
คุณกฤษฎา นุชโสภา         คุณณรงค์ ทำประโยชน์
88/2-4 หมู่15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
Tel. 02-1825050        Fax. 02-1825054

ว.008
บจก.ที.พี.เอส.โลจิสติกส์ แมททีเรียล แอนด์ คอนซัลแตนส์

คุณวิโรจน์ โชคคณาโรจนวงศ์ คุณปัญญา สังข์ด่านจาก
80 หมู่บ้านดิเอ็นเทอร์         แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel. 02-6111048        Fax. 02-6111049
marketing@tpslmc.com
ว.009
บจก.เม็นโล เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย)
คลัง
คุณตรอง วรปรีชา             คุณกฤติน วชิระมโนประเสริฐ
101/10 หมู่4 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. 02-1706950        Fax. 02-1706763
woraprecha.trong@menloworldwide.com
ว.010
บจก.เอช เทค เทคโนโลยี

คุณเอกวิน สาธิตกิจ
503 แขวงแสมดำ                เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Tel. 02-4516763        Fax. 02-4516588
kawinbkk@gmail.com
ว.011
บจก.แอลไพน์ เทคโนโลยี่ แมนูแฟคเจอริ่ง    (ประเทศไทย)

คุณวรพงษ์ สายวงศ์    และคุณภิญโญ ไชยประนัง
210 หมู่13 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
Tel. 037-403330-4        Fax. 037-403335
amonrat@aoth.in.th
ว.012
บจก.กิตติธนา ดิสทริ       บิวเตอร์
ห้องเย็น
คุณกิตติมา ลีละยูวะ          คุณกนกวรรณ แก้วศรี
222 หมู่4 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
Tel. 035-215725        Fax. 035-215725

ว.013
บจก.คินเทซึโลจิสติคส์ (ประเทศไทย)
คลัง
คุณฉัตรชัย สาธิตสมมนต์ และคุณไพลิน บุญใบชัยพฤกษ์
99 ถ.รัชดาภิเษก             แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 02-7925999        Fax. 02-9382368
kwebkk.mailbox@kwe.com
ว.014
บจก.อิเมอร์สัน อิเล็คทริค (ประเทศไทย)

คุณอาทิตย์ บุญญาภิสังขาร์
1858/133 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น34 แขวงบางนา  เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel. 02-7164732       

ว.015
บจก.วิคเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง
คลัง
คุณศักดิ์ศิษฎ์ เจนกุลประสูตร                              คุณดารินทร์ มานะกิจศิริสุทธิ
176 ซ.กาญจนาภิเษก5    แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Tel. 02-8029472        Fax. 02-8029474
mr.pornpoj@gmail.com
ว.016
บจก.โมบายโลจิสติกส์
ห้องเย็น
คุณมนไท จูฬติดตะ          คุณวนิชา เบญจทวีป
247 หมู่1 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. 02-3853038        Fax. 02-3853176      
montai@mobilelogistic.co.th