สถานการณ์ / สถิติ / ข้อมูลเชิงลึก

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

** คลิกที่ชื่อเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ สถานการณ์/สถิติ/ข้อมูลเชิงลึก


ฐานข้อมูลระบบการจัดการคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น

1 สถิติคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็นของโลก

2 แนวโน้มที่สำคัญของอุตสาหกรรม

3 เทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบ


4 นโยบายของประเทศต่างๆ

4.1  India - transportation-logistics
4.2  what Government Concern Silos

5 ภาพรวมอุตสาหกรรมของประเทศคู่แข่ง

5.1  Belgium - warehousing report 2007
5.2  ColdStoragesIndia
5.3  India - Modern Cold Storage
5.4  UK - RR8 Global Sourcing And Logistics Report 2007
5.5  การศึกษาระบบโลจิสติกส์ และกองยานรถบรรทุก

6 ภาพรวมอุตสาหกรรมของไทย
6.1  Thailand_Logistics_Development
6.2  ข้อมูลกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นสาธารณะ
6.3  ภาพรวมอุตสาหกรรมคลังสินค้าไซโล และห้องเย็นของไทย

7 รายชื่อผู้ประกอบการสถิติไซโล

Capacity of Refrigerated Warehouse

-  Cold Storage Annual Summary